Аналіз ефективності проекту

Аналіз ефективності об'єкта нерухомості може бути здійснений на будь-якому етапі його розвитку та призначений для оперативного вирішення наступних завдань: визначити слабкі та сильні сторони об'єкта, його потенційні проблеми та ризики, пов'язані з розвитком ринку нерухомості, а також запропонувати рекомендації щодо посилення конкурентної позиції об'єкта і покращання його фінансових показників.

Завдання команди SQM Experts полягає в комплексі оперативних дій з визначення реального потенціалу проекту або об'єкта, що супроводжується розробкою оптимального плану рішень, здатних покращити показники нерухомості з урахуванням інтересів і цілей Замовника. Девелопери нових проектів отримують об'єктивну оцінку команди SQM Experts для додаткової експертної перевірки правильності планованого об'єкта, а власники діючих об'єктів — план рішень щодо посилення конкурентних позицій нерухомості та збільшення її прибутковості.